Przedszkole

Przedszkole "Nasze Bambino"

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę naszego przedszkola "Nasze Bambino" www.naszebambino.edu.pl/...

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę szkolyzdz.edu.pl...

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy po więcej informacji na stronę www.szkolyzdz.edu.pl...

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Certyfikaty

ZDZ w Warszawie laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2010
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie znalazł się w gronie laureatów czwartej edycji konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2010 w kategorii QI SERVICES. Przyznając Zakładowi Złote Godło jury konkursu uznało, iż usługi edukacyjne świadczone przez Zakład spełniają najwyższe kryteria w zakresie treści i form kształcenia.

zlote godlo

Typując laureatów kolejnej edycji konkursu Kapituła odznaczenia, w której znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO i Forum Biznesu w Gazecie Prawnej, kierowała się przede wszystkim dążeniem do uhonorowania tych podmiotów, które w szczególny sposób dbają o jakość oferowanych usług. W założeniu przyjętym przez inicjatorów konkursu instytucje i firmy wyróżnione Złotym Godłem świadczyć mają bowiem o niekwestionowanym potencjale polskiego rynku usług, w tym także - usług edukacyjnych.
Uroczystość wręczenia Złotego Godła odbyła się 9. lipca br. w siedzibie ZDZ przy ul. Podwale w Warszawie. Wzięła w niej udział kadra zarządzająca Zakładu oraz prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Andrzej Piłat. Honorowy dyplom informujący o przyznaniu odznaczenia odebrał z rąk przedstawicielki Kapituły, Joanny Chrustek, prezes zarządu warszawskiego ZDZ, Robert Lenart.


CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001:2001

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie od listopada 2002 r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo - seminaryjnego.

Rozszerzenie w marcu 2004 r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną było dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom, uczniom i studentom.

Przyznany przez jednostkę certyfikującą - Bureau Veritas Quality International certyfikat potwierdzał, że wdrożony w ZDZ system był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzył warunki do pełnoprawnej rywalizacji na rynku usług edukacyjnych.

Wprowadzone procedury zapewniają jednolity standard kształcenia we wszystkich jednostkach ZDZ, a profesjonalna i rzetelna organizacja prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych stwarza możliwość identyfikacji oraz spełniania wymagań i oczekiwań naszych klientów.

W dniu 20 czerwca 2007r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie uzyskał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Poświadcza on, że Zakład Doskanalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2001 w prowadzonej działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Certyfikat jest ważny do 19 czerwca 2010r.

 

certyfikatiso2

certyfikat iso

 

Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy CIOP-PIB

Z przyjemnością informujemy, iż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie 14 grudnia 2005 r. otrzymał certyfikat kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-19/2005.
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy uznał kompetencje ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji personelu.

 

certyfikat1

 

CERTYFIKAT KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG

Przyznana przez Radę Koordynacyjną Krajowego Systemu Usług (KSU) akredytacja w dziedzinie usług szkoleniowych potwierdza, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP. Tym samym ZDZ został włączony do sieci blisko 180 Ośrodków KSU, które poprzez świadczone usługi szkoleniowe, doradcze, finansowe i informacyjne wspierają rozwój małych i średnich firm. W ramach systemu KSU Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,  Centrum Kształcenia w Wyszkowie oferuje dostarczanie kompleksowej oferty wysokiej jakości usług szkoleniowych pod kątem wymagań i oczekiwań naszych klientów.