Przedszkole

Przedszkole "Nasze Bambino"

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę naszego przedszkola "Nasze Bambino" www.naszebambino.edu.pl/...

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy na stronę szkolyzdz.edu.pl...

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

wtorek, 31, marzec 2015

Zapraszamy po więcej informacji na stronę www.szkolyzdz.edu.pl...

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Wybór oferty na dostawę ćwiczeń i podręczników

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę ćwiczeń i podręczników  w ramach Projektu "Szkoła kluczowych kompetencji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 07-200 Wyszków.

 

Wybór oferty